Блогче.нет

Авторитетът на АЕА

Международното училище Американо-английска академия има репутацията на една изключително „силна“ институция. Нейнитеученици са ежегодно победители в олимпиади, български и международни конкурси. Те успяват да се реализират след завършване на училище в най-престижните университети в света. Училището разполага с лиценз и държавна акредитация.

Програмата през ранните години на АЕА се състои от групи, които отговарят на детската градинав българските стандарти в тях постъпват деца на възраст над 3 години.

За да се подготвят децата да учат по билингвалната програма, АЕА осигурява група за деца в предучилищна възраст.

Обучението се провежда от 1 до 12 клас в рамките на държавните образователни програми на началното, основното и среднотообразование в учебна  седмица от пет дни, включително работа в класната стая, ежедневни домашни работи и допълнителни задачи. British school in Sofia насърчава ангажирането със свободноизбираеми дисциплини, клубове по интереси и езикови курсове.

Образователната организация създава уникални условия за успеха и развитието на творчеството във всяко дете.

АЕА набира учители от САЩ, защото техния майчин език е английски, за да обучат децата на този език по естествен начин още от най-ранна детска възраст.

Съвременният дизайн на сградата, модерните класни стаи, професионалните условия за практикуване на клубовете по интереси и спортовете – всичко това прави процеса на обучение не само ефективен, но и забавен.

Също така, информацията за училището е достъпназа всички участници в учебната дейност.

Елитното мултинационално училище си сътрудничи с мрежа от водещи международни училища и престижни частни училища в столицата.

Основният критерий, въз основа на който се ориентира престижното международно училище, е качеството на обучение на учениците в образователна институция. То  отговаря не само на изискванията на държавните образователни стандарти на България и САЩ, но също така, и на най-важните нужди на детето – способността за самостоятелно учене и самостоятелен живот в обществото.

Качеството на образователните дейности в интернационалното училище се потвърждават с многобройни български и международни отличия и награди.