Блогче.нет

Детето отива в музикално училище. Кой инструмент да изберем за него?

 

Тази статия е предназначена най-вече за тези, които ще изпращат детето си да учи в музикално училище. Предлагам при вземането на това решение да се ръководите от логиката и здравия разум. За съжаление, нещата в живота са по-различни …

Една от основните задачи при постъпването в музикално училище е да се развивие у ученика музикален слух, така че той може да се научи да разбира езика на музиката в най-фините му нюанси. Как тази задача се реализира при различните музикални инструменти?

По някаква причина най-модерният инструмент е пианото. В музикалните училища на 20 пианисти се пада 1 цигулар. Какво прави този чудесен инструмент за някой, който започва с него пътя си в музиката? Кои сетива развива? Ето кои – поглед и допир! Как се учите да свирите на пиано? Виждате нотите в музикалния текст, поглеждате клавиатурата, намирате подходящата такава и накрая натискате с пръста си съответния клавиш. Това е! Слухът дори и да работи в този случай то работата му е пасивна. Активно слуха работи при този, който преди това е настроил пианото.  А ако пианото скоро не е настройвано то това още повече обърква музикалният слух на ученика!

Когато се свири на цигулка, към зрението и осезанието се добавя слуха. Ако пръста на лявата ръка на цигулара бъде преместен поне с една малка част от милиметъра се променя и звука. Ухото трябва да работи постоянно, извършвайки контрол, в противен случай нотата ще бъде фалшива.

За цигуларя са достъпни много по-финни звукови градации. При пианото, например ре-диез и ми-бемол са на един и същ клавиш, а при цигуларя са две различни ноти! Не е изненадващо, че всички цигулари могат да свирят на пиано. А пианистите могат ли на цигулка?

Цигулката е добра, но не е единствената възможност за развиване на музикалният слух. Човешкият глас (вокала) – също е чудесен инструмент за активното му развивитие.  Изборът е ваш!