Блогче.нет

КАКВО Е ТБО

Твърдите битови отпадъци са известни още като просто обикновени битови отпадъци. Тя се формират в процеса на човешкия живот и функционирането на организациите. Ако не вземете предвид промишлените отпадъци, свързани с минното дело (всъщност – почвени сметища), то тогава ТБО е един от най-разпространените видове.

ТБО е обобщена концепция. Отпадъците, съчетани в тази концепция, имат различни характеристики, които се вземат предвид при събирането и изхвърлянето или рециклирането. Така че твърдите битови отпадъци включват хранителни отпадъци, стъклени контейнери и счупено стъкло, отпадъчна хартия, използвани бутилки от PET и други видове полимери и др.

От една страна, такива видими различия на битовите отпадъци е изградена идеята за събиране на различни видове отпадъци в индивидуални контейнери. Инсталирани са отделни контейнери за събиране на неразлагащи се отпадъци, като алуминиеви кутии, стъклени съдове, отпадъчна хартия, пластмасови контейнери. В нашата страна обаче в повечето градове тази идея не беше реализирана. Това се дължи на факта, че броят на тези обекти е минимален, и те могат да бъдат разположени далеч от обичайния пешеходен маршрут на човек, така че не е удобно за всички хора да събират бали за боклук у дома. Освен това хората не са свикнали да сортират боклука у дома. Много хора изхвърлят отпадъци в неподходящ контейнер. И, разбира се, отстраняването на ТБО от такива специализирани контейнери за събиране на отпадъци оставя много да се желае, което разумно води до недоволство сред жителите на близките къщи.

От друга страна, в зависимост от скоростта на разлагане на отпадъците, санитарните изисквания и техническите регламенти предвиждат различни експортни тарифи. Контейнерите, монтирани в близост до жилищни сгради, са пълни с отпадъци, като основният дял от тях е храна. Такива отпадъчни гнила се разлагат. Ето защо ежедневното отвеждане на твърдите отпадъци от жилищния сектор е стандартизирано въпреки степента на заетост на контейнерите.

Какво може да се каже за пластмасови бутилки, пластмасови торбички и алуминиеви кутии. Пластмасата практически не се разпада в околната среда, т.е. е „вечен боклук“. Понякога има пожари в депата, след което при изгарянето на пластмасови контейнери диоксините се отделят в околния въздух, а те са силно канцерогенни. Единственият реален начин за рециклиране на полимерни отпадъци е рециклирането.

Проблемите, свързани със събирането и отстраняването на твърди отпадъци, възникват както в предприятията, така и в жилищния сектор. Фирми за почистващи услуги и специализирани частни фирми се занимават със събиране и износ. Една от организациите, които предоставят услуги за отстраняване на твърди отпадъци, е „kamion.bg”.

Проблемите с отстраняването на такива неразрешени сметища са много остри. Това се дължи на факта, че на държавно ниво не е уреден въпросът за отстраняването на твърди битови отпадъци от частния жилищен сектор, т.е. няма правно основание. Тези въпроси се решават от местните власти. С помощта на частни фирми се допринася за опазването на околната среда, като се изнасят твърди отпадъци на специално оборудвани депа за отпадъци.