Блогче.нет

Последици от замърсяването с боклук и отпадъци

Всяка година всеки произвежда от няколкостотин килограма до един тон всички видове боклук. Резултатът е огромни сметища, пълни с хиляди тона отпадъци.

В европейските страни е добре разработена система за събиране на отпадъци, която частично решава този проблем. Но преди появата на модерни инсталации за сортиране и преработка на боклук в Европа било решено да бъдат изнасяни в трети страни. Последствията стават още по-катастрофални – цели градове в Африка остават безжизнени и покрити с токсичен смог.

За съжаление, проблемът с боклука е толкова остър, дори в малка страна като България, както и в други държави. Научете от тук за Станция по опразване на жилища от всякакъв боклук – битови отпадъци, стари мебели, домашна посуда, техника и неработещи ел. уреди.

Усложняването на ситуацията се дължи на липсата на достатъчен брой преработвателни предприятия – към момента обработването е от 4 до 15% от общите отпадъци.

Изграждането на такива заводи едновременно ще реши два проблема: да намали количеството на боклука и да го превърне в полезен продукт. Понастоящем почти всички отпадъци са рециклируеми, което позволява получаването на вторични суровини, електричество и органични торове.